•  

  Саба? ты? та? ырыбы: Спид дегеніміз не? Саба? ты? ма? саты

  С аба? ты? та? ырыбы: Спид дегеніміз не?

  Саба? ты? ма? саты: О? ушылар? а СПИД туралы м? лімет беру. Олар? а ж??палы ауру екенін т? сіндіре отырып, ж??тырмау шараларын ??гімелеу. О? ушыларды досты? сезімге, сыйласты??а,?иынды??а т? скен адам? а? ол? шын беруге т? рбиелеу.

  Саба? барысы: 1.?йымдастыру.

  2. К? рнекіліктерді ілу.

  3. ??гімелеу.

  Болаша? та біз СПИД-ті ж??тыр? ан адамдармен кездесуіміз м? мкін. Ол ту? ан бауырлары?, дос-жарандары? да болуы м? мкін. Біз сол кезде олар? а? ол? шымызды беріп, к? мек? ылуымыз керек. Олардан бас тарту немесе? арым-?атынасты? зуге болмайды. Себебі олар ж? бірленушілер. К? п адамдар б? л ауруды білмегендіктен душарболады. Ал біздер осы ауру туралы білеміз бе?

  1 желто? сан? андай к? н?

  И?, д? рыс 1 желто? сан – Д? ниеж? зілік СПИДке? арсы к? н.

  СПИД-ол вирус ар? ылы ж??ады. Ол вирустар к? зге к? рінбесе де, адамны??анында? ы антиденелерді? лтіреді. Егер антиденелер? лсе, онда адамны? иммунды? ж? йесі б? зылады. Ондай адамдар ауру? а тез шалды? ады. Ж??тырыл? ан вирус? зін? ш ай? а дейін? статпайды. Сонды? тан оны тек д? рігер? анды толы? зерттеген кезде? ана тауып алады. СПИД вирусы тек? ан ж? не жынысты??атынас ар? ылы ж??ады. Оны? мынандай жолдары бар:

 •